logo
Wersja dla niedowidzących
  Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
minus Statut ZGZZ aktualny + Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Wzory dokumentów
plus Grupa Robocza "Czysta Nysa"
plus Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej - dokumenty
minus PROJEKTY W ZWIĄZKU GMIN
   minus TRANSGRANICZNA KONCEPCJA ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA OBSZARZE ZGZZ
minus ROWEREM PO GRANICY - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych - dokumenty
plus AKTUALNOŚCI
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus RODO
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus WSPÓŁPRACA z Organizacjami PP - konsultacje społeczne
minus Nabory pracowników
 PRAWO LOKALNE
minus STATUT
plus Budżet
minus ZARZĄDZENIA
minus Komunikaty i obwieszczenia
plus UCHWAŁY
plus PROTOKOŁY Z OBRAD + uchwały RIO + Bilanse roczne
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
plus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 NabŃr do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postкpowania w toku
minus Wyniki postкpowaŃ
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                                         

Informacja o projekcie

realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

 

Tytuł projektu:

Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 

Nazwa programu: 

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 

Partner projektu:

Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)

 

Opis projektu:

Projekt obejmował wykonanie koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem strony Saksońskiej. W szczególności powiatu Görlitz i powiatu Bautzen. Jednym z głównych założeń koncepcji było stopniowe rezygnowanie z podróży samochodami prywatnymi na rzecz zbiorowego transportu publicznego. Taki system w przyszłości może okazać się tańszy i wygodniejszy. Odpada konieczność poszukiwań miejsca parkingowego i nie ponosi się opłat parkingowych. Ma to istotne znaczenie dla osób przyjeżdżających do Zgorzelca i przekraczających granicę polsko-niemiecką w drodze do miejsca pracy.

W grudniu 2021 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne mające na celu zapoznanie się z aktualną sytuacją dotyczącą organizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie każdej z gmin, które przyłączyły się do projektu, Partner niemiecki zapoznał ze sposobem, w jaki rozwiązał ten temat na swoim terenie oraz zaproponował miejsca, w których oba systemy mogłyby mieć punkty wspólne. Wykonawca zapoznał przedstawicieli Gmin z zakresem informacji, jakiej będzie potrzebował do wykonania koncepcji. 

W ramach projektu opracowano koncepcję organizacji transportu zbiorowego. Stale rosnące natężenie ruchu drogowego stanowi poważne wyzwanie dla sprawnego funkcjonowania miast i całych regionów. Konieczne było stworzenie koncepcji, która pozwoli zwiększyć dostępność i wydajność transportu. Dla powiatu zgorzeleckiego powstała spójna dokumentacja uwzględniająca potrzeby wszystkich mieszkańców, zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich. Publiczny transport zbiorowy obejmie miejscowości do tej pory wykluczone komunikacyjnie. Głównym kierunkiem przemieszczania się mieszkańców jest centrum powiatu z jego największym miastem – Zgorzelcem. Jest to uwarunkowane kilkoma czynnikami m.in. największe placówki handlowe, dostęp do służby zdrowia i przede wszystkim dojazd do miejsc pracy. Od kilku lat bardzo ważnym rynkiem pracy dla polskich pracowników stała się Saksonia.

Wykonanie dokumentacji pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania mieszkańców związane z przemieszczaniem się na drugą stronę Nysy Łużyckiej. Dokumenty powstałe w ramach projektu przyczynią się w przyszłości do stworzenia spójnego systemu zrównoważonej mobilności, którego zadaniem będzie wzmocnienie zdolności całego regionu do zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Na każdym etapie prac niezbędna będzie więc współpraca jednostek samorządowych z Polski z instytucjami zajmującymi się transportem w Saksonii. Nie będzie możliwe stworzenie i rozwój sprawnego systemu bez ścisłej współpracy transgranicznej. Każdy etap prac będzie musiał być wspólnie konsultowany, tak aby rozwiązania jakie zostaną wybrane uwzględniały potrzeby i możliwości obu stron. Ponadto partnerzy projektowi nie wykluczają kontynuacji partnerstwa również w innych dziedzinach współpracy transgranicznej.

Cel projektu:

Wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami projektowymi w obszarze mobilności mieszkańców wspólnego polsko-niemieckiego pogranicza.

Okres realizacji: 

22 listopada 2021 - 31.03.2022

Wartość zatwierdzonego projektu:

20.295,00 EURO 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 

85%

 

Załączniki do pobrania: 2022-01-12 09:51:58 - Umowa z ERN o dofin. na realiz. proj "Transgr. konc. org. publ. transp. zbiorowego" (4.88 MB)
2022-01-12 09:53:39 - Wniosek - Załącznik do umowy z ERN o dofin. na realiz. proj. "Transgr...... (241.00 kB)
2022-01-12 09:58:35 - Pismo ERN - zmiana kwoty dofin. na realizację proj. "Transgr. koncepcja ..... (1.27 MB)
2022-05-13 11:53:13 - Informacja dotycząca realizacji zadania PTZ (690.51 kB)
2022-03-04 10:05:37 - Zarządzenie nr 2 Przew. Zarz. ZGZZ z 26.11.2021 - Kom. Przet. (421.11 kB)
2022-03-04 10:06:54 - Regulamin Kom. Przetargowej - wykonanie koncepcji (363.40 kB)
2021-12-01 09:50:53 - Zaproszenie - ZAPYTANIE OFERTOWE (714.70 kB)
2021-12-01 09:51:39 - Zał. nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (601.04 kB)
2021-12-01 09:52:11 - Zał. nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY (437.76 kB)
2022-03-08 10:43:02 - Projekt umowy - wykonanie koncepcji PTZ (498.29 kB)
2021-12-08 11:34:10 - Oferta firmy TRAKO Projekty Transportowe - Wrocław (2.08 MB)
2022-03-08 13:01:09 - Protokół Kom. Przet. - wyłonienie wykonawcy koncepcji (790.85 kB)
2022-03-08 10:48:45 - Umowa z TRAKO na wykonanie koncepcji (502.01 kB)
2022-04-20 10:06:20 - Protokół ze spotkania ZGZZ - Gminy - ZVON (395.41 kB)
2021-12-17 13:17:38 - Spotkanie TRAKO - Gminy - zdjęcie (1.39 MB)
2021-12-17 13:20:55 - Spotkanie TRAKO - Gminy zdjęcie (1.66 MB)
2022-02-15 09:41:00 - Zarządzenie nr 1 Przew. Zarz. ZGZZ - zam.publ. na tłumaczenie "Transgr. konc. org. publ. transp. zbiorowego". (443.58 kB)
2022-03-08 13:35:06 - Zapytanie ofertowe - tłumaczenie koncepcji na język niemiecki (760.09 kB)
2022-02-15 09:25:06 - Opis przedmiotu zamówienia (601.03 kB)
2022-02-15 09:25:31 - Projekt umowy (459.05 kB)
2022-02-15 09:25:56 - Formularz oferty (249.27 kB)
2022-03-08 13:21:05 - Tłumacz Przysięgły Konrad Boczoń - oferta tłumaczenie (0.00 B)
2022-03-08 13:19:44 - D-A-S Karolina Drewniak - oferta tłumaczenie (199.68 kB)
2022-02-17 11:25:51 - Protokół z zapytania ofertowego na tłumaczenie (888.02 kB)
2022-03-08 13:31:12 - D-A-S Karolina Drewniak - umowa na tłumaczenie koncepcji (460.87 kB)
2022-03-11 10:10:22 - Protokół zdawczo-odbiorczy - Tłumaczenie konc. na język niem. (264.49 kB)
2022-03-03 11:17:39 - Zarządzenie nr 2/2022 Przew. Zarz. ZGZZ - komisja przet. wydruk koncepcji (16.93 kB)
2022-03-03 11:21:36 - Zapytanie ofertowe - wydruk koncepcji (680.22 kB)
2022-03-03 11:25:33 - Projekt umowy - wydruk koncepcji (550.27 kB)
2022-03-03 11:26:29 - Formularz oferty - wydruk koncepcji (396.44 kB)
2022-03-08 12:54:19 - Departament Druku - oferta na wydrukowanie koncepcji (466.50 kB)
2022-03-08 12:56:11 - Protokół Kom. Przet. - wyłonienie wyk. druku koncepcji (837.71 kB)
2022-05-05 08:46:06 - Zaproszenie na konferencję (391.29 kB)
2022-03-03 11:30:58 - Zarządzenie nr 3 Przew. Zarz. ZGZZ - komisja przet. - wynajem sali konf. (416.57 kB)
2022-03-03 11:31:40 - Zapytanie ofertowe- wynajem sali konf. (701.88 kB)
2022-03-03 11:32:52 - Formularz oferty -wynajem sali konf. (393.70 kB)
2022-03-03 11:32:15 - Projekt umowy - wynajem sali konf. (550.18 kB)
2022-03-11 10:16:32 - Protokół Kom. Przet. - wyłonienie firmy wynajmującej salę konf. (768.08 kB)
2022-03-25 12:40:26 - Umowa najmu sali konferencyjnej (1004.41 kB)
2022-03-11 10:18:35 - Zarządzenie nr 4/2022 Przew. Zarz. ZGZZ komisja przet. catering (408.24 kB)
2022-03-17 13:31:00 - Zapytanie ofertowe - catering - konferencja (675.84 kB)
2022-03-16 12:36:41 - Projekt umowy - catering (374.16 kB)
2022-03-16 12:37:13 - Formularz ofertowy - catering (395.31 kB)
2022-03-18 11:23:37 - Protokół Kom. Przet. - catering (810.08 kB)
2022-03-17 13:55:21 - Zarządzenie nr 5 Przew. Zarz. ZGZZ - tłumaczenie symultaniczne konferencji (593.74 kB)
2022-03-17 14:05:34 - Zapytanie ofertowe - tłumaczenie symultaniczne konferencji (417.13 kB)
2022-03-17 14:06:20 - Formularz oferty - tłumaczenie symultaniczne (256.88 kB)
2022-03-17 14:08:27 - Projekt umowy - tłumaczenie symultaniczne konferencji (449.04 kB)
2022-03-29 13:38:28 - Umowa - tłumaczenie symultaniczne (898.51 kB)
2022-04-12 12:26:14 - Transgraniczna koncepcja organizacji PTZ na obszarze ZGZZ (6.06 MB)
2022-04-12 12:26:44 - PL_Załącznik 1 Szczegółowa analiza generatorów ruchu 2022 (555.13 kB)
2022-04-12 12:27:25 - PL_Załącznik 2 Wykaz istniejących linii komunikacyjnych w transporcie zbiorowym 2022 (517.94 kB)
2022-04-14 09:39:33 - Das Konzept (1) (6.09 MB)
2022-04-12 12:34:53 - DE_Anhang Nr. 1 Detaillierte Analyse der Verkehrserzeuger (568.81 kB)
2022-03-31 12:14:02 - Zlecenie druku reklamy - Gazeta Regionalna (442.12 kB)
2022-04-12 12:36:28 - DE_Anhang Nr. 2 Liste der bestehenden Verkehrslinien im öffentlichen Verkehr (627.12 kB)
2022-03-31 12:42:51 - Prot. przekazania materiałów do druku - Gaz.Reg. (293.59 kB)
2022-03-31 12:15:53 - Protokół odbioru - Gazeta Regionalna (319.77 kB)
2022-03-31 12:14:56 - Wydruk reklamy - Gazeta Regionalna nr 7 - 30.03.2022 (1.82 MB)

Ilość odwiedzin: 31039
Nazwa dokumentu: TRANSGRANICZNA KONCEPCJA ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA OBSZARZE ZGZZ
Skrócony opis: Wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami projektowymi w obszarze mobilności mieszkańców wspólnego polsko-niemieckiego pogranicza
Podmiot udostępniający: admin
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2021-12-01 09:22:45
Data udostępnienia informacji: 2021-12-01 09:22:45
Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-13 12:05:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner