logo
Wersja dla niedowidzących
  Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Wzory dokumentów
plus Grupa Robocza "Czysta Nysa"
plus Aktualności
plus SCHRONISKO dla Zwierząt Małych w Dłuzynie Górnej
minus PROJEKTY W ZWIĄZKU GMIN
plus Rowerem po granicy - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus RODO
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus WSPÓŁPRACA z OPP
 PRAWO LOKALNE
minus STATUT
plus Budżet
minus ZARZĄDZENIA
minus Komunikaty i obwieszczenia
plus UCHWAŁY
plus Sprawozdawczość Związku + uchwały RIO
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
plus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Stryków, dnia 22  marca  2006 roku
 

     Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, iż  w dniu  31  marca    2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta – Gminy Stryków przy ul.Kościuszki 27 w sali Nr 22 odbędzie się  L Sesja Rady Miejskiej w Strykowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Miejskiej w Strykowie.
2. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  w Strykowie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Zatwierdzenie protokołu z XLIX  Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 10 marca  2006r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie o działalności za okres od ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Strykowie.
7. Informacja Burmistrza Miasta-Gminy Stryków o działalności za okres od ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Strykowie w tym przedstawienie informacji dotyczących:
- melioracji gruntów w Broninie;
- możliwości finansowania budowy kotłowni na paliwa ekologiczne lub modernizacji istniejących  kotłowni ;
- stanu prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta – Gminy  Stryków oraz miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego  Gminy Stryków;
8. Przedstawienie informacji  przez  Dyrektora ŁODR w Bratoszewicach dotyczącej funkcjonowania Ośrodka w roku 2006.
9. Podjęcie uchwał  w sprawie:   
a)zmiany Uchwały Nr XLV/343/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta – Gminy Stryków i Nr XLVI/347/2006 z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2006  ;
b) zaciągnięcia pożyczek długoterminowych i kredytów długoterminowych ;
c) określenia zakresu i formy przedkładania informacji z wykonania budżetu
d) zmian budżetu Miasta- Gminy Stryków na rok 2006 ;
e) zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali  mieszkalnych w budynkach jedno i wielomieszkaniowych, stanowiących własność Gminy Stryków;
f) zmiany uchwały Nr XLVIII/356/2006 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 lutego 2006 r. w  sprawie ustalenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe ;
g) wyrażenia woli objęcia restrukturyzacją należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie z tytułu zobowiazań podatkowych;     
10. Wolne wnioski.
11. Interpelacje.  
12. Przyjęcie  protokółu Komisji Uchwał i Wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Kaczmarek
Data wytworzenia informacji: 2005-03-17 15:39:02
Data udostępnienia informacji: 2005-03-17 15:39:02
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-24 09:45:15

Wersja do wydruku...

corner   corner