logo
Wersja dla niedowidzących
  Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Wzory dokumentów
plus Grupa Robocza "Czysta Nysa"
plus Aktualności
plus SCHRONISKO dla Zwierząt Małych w Dłuzynie Górnej
minus PROJEKTY W ZWIĄZKU GMIN
plus Rowerem po granicy - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus RODO
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus WSPÓŁPRACA z OPP
 PRAWO LOKALNE
minus STATUT
plus Budżet
minus ZARZĄDZENIA
minus Komunikaty i obwieszczenia
plus UCHWAŁY
plus Sprawozdawczość Związku + uchwały RIO
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
plus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

UCHWAŁA NR XLVIII/359/2006

RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Stryków do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w GłownieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz, 1591 zm.: Dz.U z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz, 1271, Nr 214, poz, 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 1162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.45 ust.1 pkt 2 lit.b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej( Dz.U.Nr 91,poz.408 zm.: Dz.U. z 1992 r.Nr 63,poz.315 ; z 1994 r. Nr 121,poz.591 , z 1995 r.Nr 138, poz.682, z 1996 r,Nr 24, poz.110 ; z 1997 r. Nr 104 poz.661 ,Nr 121 poz.769, Nr 158 poz.1041; z 1998 r. Nr 106 poz.668 , Nr 117 , poz. 756, Nr 162 poz. 1115; z 1999 r.Nr 28 poz.255 i 256 , Nr 84 poz.935 ; z 2000 r.Nr 3 , poz. 28 , Nr 12, poz.136, Nr 43 , poz. 489 , Nr 84 poz.948 , Nr 114 , poz. 1193 , Nr 120 , poz. 1268 ; z 2001 r. Nr 5 , poz.45 , Nr 88 , poz. 961 , Nr 100 , poz. 1083 , Nr 111 poz.1193 , Nr 113 , poz.1207 Nr 126, poz.1382,1383 i 1384 , Nr 128 , poz. 1407 ; z 2002 r. Nr 113 , poz. 984 ; z 2003 r. Nr 45 , poz. 391 , Nr 124 , poz. 1151 i 1152 , Nr 171 , poz. 1663 , Nr 213 , poz. 2081 , Nr 223 poz.2215 ; z 2004 r. Nr 210 , poz. 2135 , Nr 273 , poz. 2703 ; z 2005 r. Nr 164 , poz. 1365 ) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:


§ 1. Wybiera się Pana Józefa Migdałka na członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków .

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł KasicaNazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVIII/359/2006
Skrócony opis: w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Stryków do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta-Gminy Stryków
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Kaczmarek
Data wytworzenia informacji: 2006-03-08 15:37:36
Data udostępnienia informacji: 2006-03-08 15:37:36
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-08 15:39:40

Wersja do wydruku...

corner   corner