logo
Wersja dla niedowidzących
  Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Wzory dokumentów
plus Grupa Robocza "Czysta Nysa"
plus Aktualności
plus SCHRONISKO dla Zwierząt Małych w Dłuzynie Górnej
minus PROJEKTY W ZWIĄZKU GMIN
plus Rowerem po granicy - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus RODO
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus WSPÓŁPRACA z OPP
 PRAWO LOKALNE
minus STATUT
plus Budżet
minus ZARZĄDZENIA
minus Komunikaty i obwieszczenia
plus UCHWAŁY
plus Sprawozdawczość Związku + uchwały RIO
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
plus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Stryków, dnia 22 maja 2006 roku
 

     Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, iż  w dniu  30 maja 2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta – Gminy Stryków przy ul.Kościuszki 27 w sali Nr 22 odbędzie się  LII Sesja Rady Miejskiej w Strykowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Strykowie.

 2. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 5. Zatwierdzenie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2006r.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie o działalności za okres od ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Strykowie.

 7. Informacja Burmistrza Miasta-Gminy Stryków o działalności za okres od ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Strykowie.

 8. Przedstawienie informacji przez Burmistrza M-G Stryków na temat perspektyw rozwoju budownictwa komunalnego i innego na terenie Gminy Stryków.

 9. Przedstawienie informacji przez Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Zgierzu na temat statystyki wypadkowej w rolnictwie i ubezpieczeń rolników.

 10. Wolne wnioski.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie :

  a) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta – Gminy Stryków na rok 2006 oraz zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Strykowie na rok 2006 ;

  b) ustalenia Regulaminu okreslającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze ;

  c) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom , szkołom podstawowym oraz gimnazjom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Gminy Stryków ;

 12. Interpelacje.

  13.   Przyjęcie protokółu Komisji Uchwał i Wniosków.

  14.   Zamknięcie obrad.

Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Kaczmarek
Data wytworzenia informacji: 2005-03-17 15:39:02
Data udostępnienia informacji: 2005-03-17 15:39:02
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-22 15:04:27

Wersja do wydruku...

corner   corner